Honorarium

Kancelaria stosuje dwa podstawowe systemy rozliczeń:

1. System rozliczenia zryczałtowanego

W tym systemie wynagrodzenie określane jest z góry poprzez ustalenie konkretnej kwoty miesięcznego wynagrodzenia. System ten jest szczególnie przydatny w sprawach, w których można w przybliżeniu określić zakres prac i ich wymiar czasowy oraz w przypadku postępowań sądowych dotyczących windykacji należności.

2. System rozliczenia godzinowego

W tym systemie wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od ilości godzin poświęconych realizacji zlecenia przy ustalonej stawce godzinowej. System ten jest zasadniczo stosowany w sprawach, w których nie można w określić z góry zakresu prac oraz w przypadku postępowań sądowych innych niż dotyczących windykacji należności.

Informacje o aktualnych stawkach wynagrodzenia można uzyskać telefonicznie pod numerem +(48) 609 846 468 lub przesyłając zapytanie pocztą elektroniczną. Do ustalonej kwoty wynagrodzenia należy doliczyć należny podatek od towarów i usług (obecnie w wysokości 23%).

Kancelaria nie stosuje pactum de quota litis (tzw. prowadzenia sprawy za procent), tzn. zasady, że jedyne wynagrodzenie stanowić ma udział w zysku w przypadku wygrania sprawy. Kancelaria dopuszcza jednak zastosowanie premii za sukces, tzn. zapłaty, poza uzgodnionym honorarium, dodatkowego wynagrodzenia w przypadku pomyślnego rezultatu zlecenia.