Prawo handlowe

  • opiniowanie umów pod względem poprawności prawnej oraz wiążących się z ich zawarciem ryzyk prawnych i konsekwencji podatkowych;
  • opracowywanie kontraktów handlowych w językach polskim i angielskim;
  • uczestnictwo w prowadzonych negocjacjach w tym obsługa kontaktów z kontrahentami zagranicznymi;
  • obsługa postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w tym ocena prawna przygotowanej dokumentacji przetargowej.