Nota prawna

Wszelkie teksty, grafiki, pliki oraz ich umiejscowienie na stronie www.jezowski.com podlegają ochronie własności intelektualnej, w tym przewidzianej w przepisach prawa autorskiego. Zabrania się kopiowania ich dla celów komercyjnych lub w celu przekazywania osobom trzecim, zmiany oraz wykorzystywania ich na innych stronach internetowych. Odpłatne przekazanie treści strony internetowej osobom trzecim jest niedozwolone.

Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność danych zawartych na stronach wskazanych w linkach prezentowanych na naszej stronie internetowej, a nadto nie odpowiada za bezpośrednie lub pośrednie szkody, które mogą wyniknąć z wykorzystania informacji udostępnianych się na ww. stronach internetowych.