Usługi

Naszych Klientów wspieramy we wszystkich etapach ich działalności – począwszy od opracowania najkorzystniejszej formuły planowania inwestycji, poprzez prawną obsługę tworzenia przedsiębiorstw i wdrażania procesu inwestycyjnego, rozwijanie utworzonych przedsiębiorstw i zapewnienie ich prawidłowego funkcjonowania. W przypadku przedsiębiorstw nierentownych świadczymy także doradztwo w zakresie prawnych aspektów ich restrukturyzacji bądź sposobów zakończenia działalności. Zakres naszych usług pozwala na objęcie wszystkich dziedzin prawa istotnych z punktu widzenia prowadzonej przez przedsiębiorców działalności.

Zapewniamy także prawną obsługę jednostek samorządu terytorialnego oraz innych instytucji prawa publicznego w ramach ich statutowej działalności, przygotowując i opiniując projekty wewnętrznych aktów prawnych oraz sporządzając ekspertyzy prawne dotyczące interpretacji i praktycznego zastosowania przepisów. Świadczymy także kompleksową obsługę prawną postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty (menu po prawej stronie).