O Kancelarii

Kancelaria Radcy Prawnego Jacka Jeżowskiego świadczy usługi w szerokim zakresie pomocy prawnej, obejmującej zarówno wszechstronną obsługę prawną przedsiębiorców oraz podmiotów prawa publicznego w ich bieżącej działalności, jak i fachowe opinie i porady dotyczące szczegółowych aspektów prawa polskiego i prawa Unii Europejskiej.

Głównym celem naszej Kancelarii jest zapewnienie najwyższej jakości świadczonych usług w stale zmieniających się w naszym kraju uwarunkowaniach prawnych. Doświadczenie prawników naszej Kancelarii umożliwia rozwiązywanie problemów prawnych niezależnie od stopnia ich skomplikowania.

Dynamizm i elastyczność naszego zespołu pozwala na dostosowanie zakresu i formuły świadczonych usług do indywidualnych potrzeb każdego Klienta. Dzięki wykorzystaniu wszelkich dostępnych technologii komunikacji, w tym zwłaszcza możliwości świadczenia usług prawnych w drodze elektronicznej transmisji, dostępność naszej Kancelarii nie jest w żaden sposób ograniczona.

Prawnicy zatrudnieni w naszej Kancelarii świadczą pomoc prawną w językach polskim, angielskim, fińskim i rosyjskim.

Przy zleceniach wykraczających poza zakres pomocy prawnej nasza Kancelaria jest w stanie zapewnić wsparcie ze strony zewnętrznej firmy doradztwa i konsultingu, z którą pozostaje w stałych kontaktach biznesowych.

W sytuacjach wymagających wykonywania zastępstwa procesowego, udziału w postępowaniu administracyjnym, bądź konieczności podjęcia innych czynności na terenie m. st. Warszawy, jak również uzyskania szczegółowych porad związanych ze specyfiką rynku warszawskiego, świadczymy usługi na rzecz innych kancelarii prawniczych.

Nasze doświadczenie oraz wypracowane przez Kancelarię zasady funkcjonowania pozwalają nam skierować ofertę naszych usług do tych Klientów, którzy zainteresowani są otrzymaniem fachowej, odpowiedzialnej i niezawodnej pomocy prawnej – zawsze na czas, także w sytuacjach pilnych i nie cierpiących zwłoki.

Kancelaria jest objęta ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanego zawodu (ubezpieczenie obowiązkowe oraz dodatkowe)