Zespół

Założyciel Kancelarii, Jacek Jeżowski jest radcą prawnym wpisanym na listę prowadzoną przez radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie pod numerem Wa-5143.

Jacek Jeżowski ukończył w roku 1998 studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego zakończone egzaminem magisterskim w zakładzie prawa porównawczego katedry prawa cywilnego. Jest także absolwentem kursu prawa angielskiego i prawa Unii Europejskiej, organizowanego pod auspicjami Uniwersytetu w Cambridge przez Ośrodek Studiów Prawa Angielskiego i Prawa Europejskiego na Uniwersytecie Warszawskim.

Jacek Jeżowski posiada znaczne doświadczenie w szeregu gałęzi prawa, a w szczególności w dziedzinie prawa spółek, łączeń i przejęć, prawa konkurencji i ochrony konsumentów, bankowości, prawa telekomunikacyjnego, prawa energetycznego, postępowania administracyjnego, a także postępowania przed sądami powszechnymi i sądami polubownymi. Zajmuje się także prawem budowlanym i prawem nieruchomości, w tym zwłaszcza specyficzną problematyką warszawskiego rynku nieruchomości.

Ewa Jeżowska jest radcą prawnym stowarzyszonym z kancelarią. Odbyła aplikację radcowską w Łodzi, obecnie wpisana jest na listę radców prawnych prowadzoną przez radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie pod numerem Wa-5464.

W ramach swej praktyki zawodowej Ewa Jeżowska nabyła szczególne doświadczenie w dziedzinie postępowania sądowego i egzekucyjnego, prawa zamówień publicznych, prawa spółek oraz prawa pracy.