Inwestycje, restrukturyzacje, połączenia i przejęcia

  • prawna obsługa połączeń i przejęć spółek, w tym reprezentacja przez organami ochrony konkurencji i konsumentów;
  • badanie stanu prawnego przejmowanych spółek i nieruchomości;
  • obsługa procesu inwestycyjnego, także na terenie specjalnych stref ekonomicznych;
  • doradztwo w procesie budowlanym, w szczególności pomoc prawna w uzyskaniu zgód i zezwoleń wymaganych dla rozpoczęcia robót.