Prawo korporacyjne i obsługa bieżącej działalności

  • obsługa procesu zawiązywania i rejestracji spółek i innych podmiotów podlegających obowiązkowi rejestracji w KRS;
  • sporządzanie opinii prawnych;
  • wszechstronna bieżąca obsługa prawna polskich i zagranicznych przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego i innych osób prawnych;
  • udzielanie porad i konsultacji prawnych;
  • prowadzenie spraw z zakresu prawa pracy;
  • doradztwo w zakresie prawa europejskiego;
  • reprezentacja w postępowaniach przed organami administracji i sądami administracyjnymi.