Obsługa jednostek samorządu terytorialnego

  • kompleksowa obsługa prawna statutowej działalności jednostek samorządu terytorialnego;
  • przygotowywanie i opiniowanie projektów wewnętrznych aktów prawnych;
  • sporządzanie ekspertyz prawnych dotyczących interpretacji i praktycznego zastosowania przepisów;
  • kompleksową obsługa prawna postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.